Andreas Bloch Ehlers er lektor i formueret med særlig henblik på erstatningsret.

Andreas Bloch Ehlers begyndte sin karriere hos Advokatfirmaet Kromann Reumert, men efter at have gennemført LL.M.-studier i udlandet skiftede han i 2007 til universitetsverdenen.

Han publicerede i 2011 sin ph.d.-afhandling Om adækvanslæren i erstatningsretten på Karnov Group, og i 2017 udgav han sin doktorafhandling om Kausalitet i personskadeerstatningsretten på samme forlag.

Andreas Bloch Ehlers er herudover forfatter til en lang række danske og internationale artikler om navnlig erstatningsretlige problemstillinger.

Andreas har undervist i mange forskellige dele af erstatningsretten i adskillige år. Både på diverse kurser for advokater og på universitetet.