Vidensbase - Funktioner


Søgning

Du finder søgefeltet på forsiden af Karnov Online - og i hver af de enkelte dokumenter. Der er to søgeknapper: 'Søg' & 'Gå til':

Søg-knappen

Skriv din tekst i søgefeltet på forsiden, og du søger på alle dokumenter i hele databasen.

Gå til-knappen

Indtast navnet på et ønsket dokument og brug gå til-knappen:

Referencen skal f.eks. være dok. type, årstal og løbenr./ sidenr., et kaldenavn eller en forkortelse, evt. med angivelse af en nummeret paragraf. Din søgning foretages i alle moduler og dokumenter med resultatliste til følge.

 

Se videoer med tips til søgning

 

 

 

Søgeregler

Der søges på alle bøjningsformer af det indtastede søgeord og på sammensætninger, som ordet er en del af.

 

Søg på flere ord

Ved søgninger på mere end ét ord tolkes et mellemrum som et [og]., og der er ikke noget nærhedskriterium. Det betyder, at alle søgeordene skal være til stede i dokumentet, for at dokumentet kommer med i søgeresultatet. Der er således ingen begrænsninger for hvor tæt på eller hvor langt fra hinanden, søgeordene skal være. De skal blot være indenfor samme dokument.

 

Søg på eksakt form

For at søge på en specifik form af et søgeord skal du sætte ordet eller frasen i ”gåseøjne”. Således vil en søgning på en frase i gåseøjne være en søgning på præcist de angivne ord i den bestemte rækkefølge.

 

Udeluk irrelevant indhold

For at udelukke søgeord kan du sætte et - foran søgeordet, så dokumenter, hvor søgeordet optræder, fjernes fra resultatlisten.

 

Tip: Brug Gå til-knappen, og land direkte i det ønskede dokument

Har du brug for mere viden?