Faglitteratur

Er du opdateret inden for dit felt? Find relevant faglitteratur her.

Online produkter

Lad vores online produkter finde dine svar og lette dit daglige arbejde.

DOWNLOAD GRATIS

Få gratis e-kompendie med SkatteGuidens slutdokumenter

Som del af arbejdet med SkatteGuiden sammensatte vi et kompendie med workflows og modeller.

Ud fra disse har vi lavet en gratis e-bog, hvor vi har samlet alle slutdokumenter breve mv. Derved kan du få en klar indsigt i, hvordan din skatteopgave løses bedst.

Hent e-kompendiet her
INDSTIL EN PERSON FRA DIT NETVÆRK

Uddeling af Karnovs SkattePris

Karnovs Skattepris 2016 uddeles til en person, der har ydet et væsentligt bidrag til at fremme dansk skatteret - eller forvaltningen heraf - enten af teoretisk eller praktisk art. Indstilling til Karnovs Skattepris kan enten ske efter ansøgning eller efter indstilling til Komitéen for Karnovs Skattepris.

Vi vil derfor opfordre dig til at indstille én eller flere kvalificerede personer fra dit netværk.

Indstillingen med en begrundelse sendes senest onsdag den 10. februar 2016 til Birgitte Møhl på mail:
birgitte.moehl@karnovgroup.com

Få nyhedsmails med information om:

  • Nye udgivelser inden for dit speciale 
  • Gratis gå-hjem-møder med kapaciteter inden for jura og revision
  • Meritgivende kurser inden for jura og revision 
  • Udvalgte artikler og white papers
  • Tips til, hvordan du arbejder mere effektivt med jura og revision

Tilmeld nyheder her

Ledige stillinger

Ansøg uopfordret

Har du lyst til at være med til at føre Karnov ind i en spændende fremtid?

Du er altid velkommen til at kontakte os med en uopfordret ansøgning med CV. Skriv et par ord om dig selv, din erfaring, uddannelse og dine jobønsker.

Uopfordrede ansøgninger kan du sende til vores HR-afdeling på job.dk@karnovgroup.com