Faglitteratur

Er du opdateret inden for dit felt? Find relevant faglitteratur her.

Online produkter

Lad vores online produkter finde dine svar og lette dit daglige arbejde.

NY UDGIVELSE
Ejendomsm%c3%a6glerloven_2015_onlinebutikken

Af Kristian Dreyer og Ali Simiab

Bliv helt opdateret på den nye ejendomsmæglerlov med denne lovkommentar

Lov om formidling af fast ejendom m.v. trådte i kraft den 1. januar 2015 og indeholder flere ændringer, der har væsentlig betydning for forbrugere og ejendomsmæglere.

Med udgangspunkt i den nye lov gennemgås lovens bestemmelser, og forfatterne behandler bl.a. spørgsmål om lovens anvendelsesområde og ejendomsmæglerens pligter.

Køb i butikken

Få nyhedsmails med information om:

  • Nye udgivelser indenfor dit speciale 
  • Gratis gå-hjem-møder med kapaciteter indenfor jura og revision
  • Meritgivende kurser indenfor jura og revision 
  • Udvalgte artikler og white papers
  • Tips til, hvordan du arbejder mere effektivt med jura og revision

> TILMELD NYHEDER HER

Ledige stillinger

Ambitious Ruby on Rails Developer

Are you looking to unfold your ambitions as a developer using the latest technologies to provide a popular legal platform with high load and high availability? If your answer to this question is “yes”, we have a position for you – whether you have several years of experience or are new to the technology.

Ansøg uopfordret

Har du lyst til at være med til at føre Karnov ind i en spændende fremtid?

Du er altid velkommen til at kontakte os med en uopfordret ansøgning med CV. Skriv et par ord om dig selv, din erfaring, uddannelse og dine jobønsker.

Uopfordrede ansøgninger kan du sende til vores HR-afdeling på job.dk@karnovgroup.com