Ekspert: Dette er den største udfordring efter den nye udbudslov

Kort podcastHvad volder mest besvær, og hvad kommer vi til at se mere af?

Udbudsloven fra januar 2016 er fyldt 1 år, og det er en god anledning til at gøre status og se på, hvad den har medført af udfordringer og nye perspektiver for praktikeren.

Derfor mødte vi i slutningen af 2016 udbudsspecialist Malene Roose Bagh, der gav sit syn på de største udfordringer og fremtidsperspektiver på udbudsområdet.

 

Lyt til Iinterviewet, der varer ca. 10 minutter, og se om du er enig i hendes betragtninger.

Download MP3

Malene Roose Bagh

Malene Roose Bagh er associeret partner hos Kammeradvokaten og har en meget betydelig erfaring med førelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud samt retssager indenfor udbuds- og kontraktområdet.
Desuden har hun gennem sine kurser og foredrag stor erfaring med at formidle komplicerede juridiske problemstillinger, både overfor ikke-jurister og jurister, herunder på specialistniveau.