Relevans

Karnov Online giver dig altid relevant og opdateret indhold til netop din faggruppe. Relevansen sikres via samspillet mellem fagspecialister, forståelse af brugere og teknisk kunnen. Kombinationen af faglig viden, brugerinddragelse og udvikling gør Karnov unik og er med til at sikre, at du altid får al relevant information.

 

"Det er essentielt, at indholdet har relevans. Derfor er samarbejdet med advokater, professorer og alle andre fagspecialister - og desuden inddragelse af brugere - afgørende i udarbejdelsen af indholdet. Det er det relevante indhold, som gør brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere”

Anne Nørvang Hansen, Chief Content Officer

Trine Baumbach om relevans

Trine Baumbach, professor i strafferet på Københavns Universitet, fortæller om relevans og vigtigheden i at have adgang til relevant indhold. 


Og meget mere...

 Konsoliderede love | Karnovs noter | Avanceret søgning | Materialesamling | Forarbejder | TimeTravel™ | Paradigmer | Bekendtgørelser | Litteraturhenvisninger | Undervisning | Fagartikler | Tidsskrifter | Tjeklister | Vejledninger | Online-bibliotek | Overvågnings-mails

Bag om indholdet

Udgivelsen af relevante UfR-domme


1


Udvælgelse af dom

Dommen bliver afgjort, og en dommer udvælger den til UfR.

2


1. publicering

Førstepubliceringen med kort og langt domsresumé finder du på Karnov Online dagen efter, at Karnov modtager den fra dommeren.

3


Opsætning og korrektur

Dommen opsættes, og Karnov foretager korrektur i dialog med dommere.

4


2. publicering

Hele dommen publiceres i sin fulde længde. Processen fra udvalgt dom til andenpublicering tager i gennemsnit 20 dage. 

Vished

Med Karnov Online er du sikret dig adgang til konstant ajourført indhold. Det betyder, at du altid kan tilgå den nødvendige information med forventningen om, at førende specialister har konsolideret og gennemarbejdet indholdet for dig. Den vished gør, at du kan træffe sikre beslutninger.

 

"Visheden om, at alt indhold er ajour og udarbejdet af førende specialister, er grundlaget for, at vores brugere kan være trygge i deres beslutninger - hver dag.

Anne Nørvang Hansen, Group Head of Content Strategy

Hans Henrik Edlund om vished

Se videoen med Hans Henrik Edlund, professor ved Aarhus Universitet, om visheden i altid at have adgang til indhold udarbejdet af specialister.


Og meget mere...

 Domsdatabase | Karnovs noter | Specialister | Avanceret søgning | Materialesamling | Paradigma | Bekendtgørelser | Litteraturhenvisninger | Undervisning | Fagartikler | Tidsskrifter | K-News | Online-bibliotek | Overvågnings-mails

Bag om indholdet

Vi sætter indholdet i relation for dig.


1


Daglig indsamling 

Karnov søger og indhenter dagligt nyt lovindhold fra Retsinformation via et automatisk setup.

2


Behandling af indhold

Det indsamlede lovindhold bliver tilpasset Karnov Onlines format og sættes i relevant kontekst, så din søgning optimeres.

3


Kvalitetssikring og publicering

Lovindholdet bliver kvalitetssikret af interne redaktører og publiceres dagen efter.

4


Lovindhold implementeres

Nye love/lovændringer implementeres i hovedloven. Brugere kan nu skabe overblik over, hvad der er gældende ret på et givet tidspunkt.

 

Effektivitet

Med adgang til Karnov Online styrker du din effektivitet i dit arbejde. Alt, du skal vide om netop dit område, er samlet for dig og sat i relation. På den måde sparer du værdifuld tid på research, og du kan effektivt træffe  bedre beslutninger. 

”Det er vigtigt for vores brugere at være effektive. Derfor er den konstante udvikling af Karnov Online, der samler og kæder alt relevant indhold sammen, afgørende. Det er trygheden i lettilgængeligt, komplet og forbundet indhold, der gør brugere i stand til at arbejde effektivt”

Jesper Kingo, Chief Technology Officer

Anders Oreby Hansen om effektivitet

Se videoen med Advokat og Partner hos Lundgrens, Anders Oreby Hansen. Han fortæller her, hvorfor det er vigtigt at være effektiv - og hvordan han føler sig effektiv med Karnov Online i ryggen. 


Og meget mere...

 Domsdatabase | Karnovs noter | Specialister | Avanceret søgning | Bekendtgørelser | Litteraturhenvisninger | Undervisning | Fagartikler | Tidsskrifter | K-News | Overvågnings-mails | Konsoliderede love Vejledninger Forarbejder TimeTravel

Bag om indholdet

Den effektive struktur


Alt samlet ét sted

Ét klik til relateret indhold - samlet for dig på et sølvfad. Navigér hurtigt mellem relevante juridiske kilder.
 

 

Asset 2