Relevans

Karnov Online giver dig altid relevant og opdateret indhold til netop din faggruppe. Relevansen sikres via samspillet mellem fagspecialister, forståelse af brugere og teknisk kunnen. Kombinationen af faglig viden, brugerinddragelse og udvikling gør Karnov unik og er med til at sikre, at du altid får al relevant information.

 

"Det er essentielt, at indholdet har relevans. Derfor er samarbejdet med advokater, professorer og alle andre fagspecialister - og desuden inddragelse af brugere - afgørende i udarbejdelsen af indholdet. Det er det relevante indhold, som gør brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere”

Anne Nørvang Hansen, Chief Content Officer

Trine Baumbach om relevans

Trine Baumbach, professor i strafferet på Københavns Universitet, fortæller om relevans og vigtigheden i at have adgang til relevant indhold. 


Og meget mere...

 Konsoliderede love | Karnovs noter | Avanceret søgning | Materialesamling | Forarbejder | TimeTravel™ | Paradigmer | Bekendtgørelser | Litteraturhenvisninger | Undervisning | Fagartikler | Tidsskrifter | Tjeklister | Vejledninger | Online-bibliotek | Overvågnings-mails

Bag om indholdet

Udgivelsen af relevante UfR-domme


1


Udvælgelse af dom

Dommen bliver afgjort, og en dommer udvælger den til UfR.

2


1. publicering

Førstepubliceringen med kort og langt domsresumé finder du på Karnov Online dagen efter, at Karnov modtager den fra dommeren.

3


Opsætning og korrektur

Dommen opsættes, og Karnov foretager korrektur i dialog med dommere.

4


2. publicering

Hele dommen publiceres i sin fulde længde. Processen fra udvalgt dom til andenpublicering tager i gennemsnit 20 dage. 

Vished

Med Karnov Online er du sikret dig adgang til konstant ajourført indhold. Det betyder, at du altid kan tilgå den nødvendige information med forventningen om, at førende specialister har konsolideret og gennemarbejdet indholdet for dig. Den vished gør, at du kan træffe sikre beslutninger.

 

"Visheden om, at alt indhold er ajour og udarbejdet af førende specialister, er grundlaget for, at vores brugere kan være trygge i deres beslutninger - hver dag.

Anne Nørvang Hansen, Group Head of Content Strategy

Hans Henrik Edlund om vished

Se videoen med Hans Henrik Edlund, professor ved Aarhus Universitet, om visheden om altid at have adgang til indhold udarbejdet af specialister.


Og meget mere...

 Domsdatabase | Karnovs noter | Specialister | Avanceret søgning | Materialesamling | Paradigma | Bekendtgørelser | Litteraturhenvisninger | Undervisning | Fagartikler | Tidsskrifter | K-News | Online-bibliotek | Overvågnings-mails

Bag om indholdet

Vi sætter indholdet i relation for dig.


1


Daglig indsamling 

Karnov søger og indhenter dagligt nyt lovindhold fra Retsinformation via et automatisk setup.

2


Behandling af indhold

Det indsamlede lovindhold bliver tilpasset Karnov Onlines format og sættes i relevant kontekst, så din søgning optimeres.

3


Kvalitetssikring og publicering

Lovindholdet bliver kvalitetssikret af interne redaktører og publiceres dagen efter.

4


Lovindhold implementeres

Nye love/lovændringer implementeres i hovedloven. Brugere kan nu skabe overblik over, hvad der er gældende ret på et givet tidspunkt.

 

Effektivitet

Med adgang til Karnov Online styrker du din effektivitet i dit arbejde. Alt, du skal vide om netop dit område, er samlet for dig og sat i relation. På den måde sparer du værdifuld tid på research, og du kan effektivt træffe  bedre beslutninger. 

”Det er vigtigt for vores brugere at være effektive. Derfor er den konstante udvikling af Karnov Online, der samler og kæder alt relevant indhold sammen, afgørende. Det er trygheden i lettilgængeligt, komplet og forbundet indhold, der gør brugere i stand til at arbejde effektivt”

Jesper Kingo, Chief Technology Officer

Anders Oreby Hansen om effektivitet

Se videoen med Advokat og Partner hos Lundgrens, Anders Oreby Hansen. Han fortæller her, hvorfor det er vigtigt at være effektiv - og hvordan han føler sig effektiv med Karnov Online i ryggen. 


Og meget mere...

 Domsdatabase | Karnovs noter | Specialister | Avanceret søgning | Bekendtgørelser | Litteraturhenvisninger | Undervisning | Fagartikler | Tidsskrifter | K-News | Overvågnings-mails | Konsoliderede love Vejledninger Forarbejder TimeTravel

Bag om indholdet

Den effektive struktur


Alt samlet ét sted

Ét klik til relateret indhold - samlet for dig på et sølvfad. Navigér hurtigt mellem relevante juridiske kilder.
 

 

Asset 2

Kvalitet

Med Karnov Online har du altid adgang til kvalitetssikret information. Det er førende specialister inden for specifikke områder, der står bag produktion og ajourføring af indhold. Således kan du være sikker på, at du altid har den bedste tilgængelige viden – og det bedste udgangspunkt for dine beslutninger og din rådgivning.  

 

"Den brede mængde af indhold er altid ajourført, kommenteret og samlet ét sted. Det er dén kvalitet, som vores brugere hver dag er afhængige af” 

Liselotte Mathiasen, Director of Products

Jacob Brandt om kvalitet

Læs interviewet med Jacob Brandt, associeret partner og advokat hos Codex Advokat, der her fortæller om vigtigheden i adgang til kvalitetsmateriale.

Jacob Brandt

Hvad er kvalitetsindhold for en jurist?  

"Kvalitetsindhold er, når materialet er lettilgængeligt og har en høj grad af troværdighed. Det er vigtigt, at der står nogle personer bag, som man har tillid til rent faktisk kan udlægge teksten rigtigt og tilstrækkeligt – så man ved, at man er kommet ind i alle hjørner og har alt væsentligt med."  

 

Hvordan kvalitetssikrer du dit arbejde?  

"Som specialist har man en høj paratviden og en fornemmelse af, hvad der er rigtigt, når jeg får et spørgsmål. Men der kan være kommet ny praksis: Der kan være en ændring i en bekendtgørelse, som man ikke lige har været opmærksom på i høringsfasen eller når den er blevet underskrevet og udgivet, og der har Karnov mulighed for at tilvejebringe det her grundlag, der gør, man lige får tjekket, om alt er, som det skal være."

Jeg kvalitetssikrer mit arbejde ved at slå op i Karnov Online.

Hvilken kvalitet forventer dine kunder? 

"Mine kunder forventer, at jeg leverer topkvalitet. Som meget specialiseret advokat; jamen der går man til mig, hvis man har et meget svært problem, som skal knuses. De hel rutineprægede spørgsmål får jeg aldrig.  Man forventer, at jeg har styr på praksis, at jeg ved, hvad der står i forarbejderne, og hvilke vejledninger der er, og hvad de siger."

Der er Karnov Online et glimrende redskab til at få den her viden samlet, og den er meget tilgængelig.

Hvad er konsekvensen ved mangel på kvalitetssikring? 

"Konsekvensen ved manglende kvalitet er, at man dybest set risikerer at give forkert rådgivning, og det kan jo føre til ansvarssager."  

 

Hvordan forbinder du Karnov med kvalitet? 

"Jeg forbinder Karnov med kvalitet på den måde, at jeg ved, at det er specialister, der står bag materialet, og at det er specialister, der har udvalgt det materiale, som skal være tilgængeligt, og det er specialister, som har kommenteret lovene og sat tingene sammen."  

Untitled-10

Hvad er den største styrke ved Karnov Online?  

"Den største styrke ved Karnov Online er samlingen af materialer: At man har den konsoliderede lovtekst, at man har kommentarerne fra dygtige specialister, og man har henvisning til praksis – og i kommentarerne nævnes også ofte myndighedernes vejledninger osv. Det betyder, at du får den her indgang til ét samlet materiale.  

Det er helt klart kombinationen af lovteksten, der er kommenteret af dygtige folk, og forbindelsen til praksis."  

Muligheden for at slå op i en lovtekst, som er 100 % ajourført i forhold til ændringslove osv. og nyeste praksis med direkte links til relevante domsdatabaser. Det spiller. Så har man dét, man skal bruge for at løse en opgave.

Hvornår bruger du Karnov Online i dit daglige arbejde?  

"Det kan være, fordi det er den letteste måde at gå til lovteksten på, selv om jeg også kunne have brugt Retsinformation eller Lovtidende eller andet, men det er et værktøj, som man er blevet fortrolig med, og det gør, at jeg arbejder hurtigere. Skulle jeg have behov for noget supplerende materiale, så er det en nemmere adgang til det derfra, end der ville være i de andre databaser. I mit daglige arbejde der slår jeg op i Karnov næsten hver dag."

Og meget mere...

Specialister | Avanceret søgning | Litteraturhenvisninger | Undervisning | K-News | Overvågnings-mails | Konsoliderede love Vejledninger Forarbejder TimeTravel

Bag om kvalitetsindholdet


Vidste du, at Karnov har...


Over 295 specialister

til at skrive Karnovs noter – hvor 56 kommer fra ministerier, 47 fra advokatfirmaer, 32 fra universiteter og 47 fra styrelser?

5.171 noter

tilknyttet retsplejeloven?

Retsplejeloven er i øvrigt blevet opdateret 105 gange i 2020.

Noter inden for få dage

- eksempelvis var epidemiloven i forbindelse med COVID-19 ajourført og online to dage efter bekendtgørelse i Lovtidende, som også var ikrafttrædelse for loven?

68 % noteglade brugere

som anbefaler Karnov Online alene på grund af noterne?

29 daglige opdateringer

 af love og administrative forskrifter på Karnov Online?