80%

af landets jurister tror på, at ligestilling mellem kønnene kan forbedre den generelle arbejdsglæde.


Mål for lige vilkår

Det er positivt, at fire ud af fem medlemmer af den juridiske branche i Skandinavien mener, at ligestilling kan forbedre den generelle arbejdsglæde for den enkelte medarbejder. Det burde ikke komme som nogen overraskelse i 2023. 

På trods af dette inkluderende perspektiv indikerer årets indsigter også, at vi måske endnu ikke har opnået diversitet og lighed i det omfang, som man burde kunne forvente. 

Modsatrettede synspunkter fra kvinder og mænd viser, at dette område stadig bliver oplevet meget forskelligt alt efter vores biologiske køn. Kvindelige juristers opfattelse af lønforskelle, muligheder for karrierefremgang og erfaring med ikke-inkluderende adfærd adskiller sig væsentligt fra, hvad deres mandlige kolleger oplever. Mandlige jurister mener i vid udstrækning, at deres kvindelige kolleger overdriver og burde være tilfredse med tingenes tilstand. Denne form for uenighed er naturligvis ikke produktiv for nogen.  

Hent rapporten

24%

af de kvindelige jurister har oplevet ikke-inkluderende adfærd på deres arbejdsplads 


Udfyld formen og hent rapporten

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til rapporten – eller er der et emne, som du gerne ser os inddrage i næste års rapport – er du meget velkommen til at kontakte PR manager Gitte Trier på gitte.trier@karnovgroup.com