Anders Nørgaard Laursen, ph.d., er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han forsker og underviser i dansk og international skatteret.

Efter at have arbejdet som rådgiver i et par år efter studiet begyndte han i 2008 som ph.d.-stipendiat ved det daværende Handelshøjskolen i Aarhus. I 2011 blev Anders tildelt ph.d.-graden på en afhandling om fast driftsstedsbegrebet. Efterfølgende blev han ansat som adjunkt, post.doc og lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og i 2016 udnævnt til professor samme sted.

Anders er forfatter og medforfatter til en lang række artikler og bøger om skatteretlige emner. Han er medlem af fagredaktionen for skat for "Revision og Regnskabsvæsen", hvor han også er fast bidragsyder til ”de gule sider”.

Han er en ofte benyttet indlægsholder på diverse kurser og konferencer. Anders er desuden medlem af repræsentantskabet for "Dansk Skattevidenskabelig Forening" og medlem af "the Permanent Scientific Committee under the International Fiscal Association".