Anders Ørgaard er professor i formueret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Anders Ørgaard er tillige tilknyttet TVC Advokatfirma som advokat. Anders Ørgaard har udgivet en række bøger og artikler om insolvensret, køberet, procesret, herunder voldgiftsret, panteret og selskabsret. Anders Ørgaard har tillige arbejdet med erhvervsret både som advokat og voldgiftsdommer.