Anne Christine Matzon er specialkonsulent i Energistyrelsen og har stor erfaring inden for miljø-, forsynings- og energiret. Hendes store interesse ligger i krydsfeltet mellem jura og politik, og Anne Christine har derfor særligt beskæftiget sig med lovkoncipering på forsyningsområdet.

Anne Christine blev advokat i 2017 og er siden vendt tilbage til centraladministrationen, hvor hun nu især arbejder med varmeforsyning, men har tidligere haft ansvaret for vandsektorlovgivningen og særligt spildevand og klimatilpasning. Blandt andet har hun skrevet reglerne om spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter.