Statsautoriseret revisor Asger Lehmann Høj, Beierholm, er redaktør på temasider på fagområdet Skat. Asger har mange års erfaring med rådgivning og formidling på skatte- og afgiftsområdet og er leder af skatteafdelingen i Beierholm.

Asger Lehmann Høj har været medlem af FSR Skatteudvalg i perioden 2005-2017, ligesom han har været medlem af redaktionen i SR Skat i perioden 2005-2017. Herudover har han undervist, skrevet fagartikler og deltaget i en række fagretlige sammenhænge eksempelvis konferencer om retssikkerhed mv.

Tidligere opgaver har været rettet mod store danske koncerner og dermed internationale forhold. I de seneste mange år har fokus været på mindre og mellemstore virksomheders skatteforhold eksempelvis hovedaktionærer, selskabers strukturforhold, ejerskifte/generationsskifte og compliance. I den forbindelse har fokus også været på samarbejdet med SKAT om sikring af rimelige forhold for erhvervsdrivende i samspillet med skattemyndigheder og ankestyrelse mv.