Advokat Bo Lauritzen har mange års erfaring inden for insolvensret og har siden 2010 været fast kurator ved Sø- og Handelsretten.

Sideløbende har han interesseret sig for procedure og har ført et stort antal retssager for organisationer, pensionsinstitutter og konkursboer.

Uddannelsen er suppleret med en periode som konstitueret dommer ved Østre Landsret.