Britt Vonger er chefkonsulent i Gentofte Kommunes juridiske afdeling, og før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i KL’s juridiske afdeling. Hendes mangeårige erfaring med de juridiske problemstillinger, der særligt rører sig i kommunerne, er omsat til en række bøger og artikler.

Britt Vonger er særligt interesseret i at undersøge juridiske emner, der har stor praktisk betydning i kommunerne, men er underbelyst i den juridiske litteratur, fx fordi de breder sig ud over flere retsområder. Hun er også optaget af at arbejde med nye metoder til formidlingen af juridiske emner.

Britt Vonger er forfatter til ”Kommunerne og statsstøttereglerne – en praktisk guide” fra 2017 og ”Juridisk rådgivning i kommuner” fra 2015. Hun har endvidere sammen med Rikke Søgaard Berth skrevet ”Kommunale aktieselskaber” fra 2009 og sammen med Jon Iversen ”Juridisk risikostyring i kommuner” fra 2007.

Britt Vonger er også forfatter til artiklerne ”Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst”, trykt i Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2016 og ”Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling” trykt Juristen nr. 1/2017.