Bue Skammelsen er medforfatter af “Bo- og gaveafgift”, 1.-5. udgave. I en længere årrække kommenterede han i Karnovs Lovsamling lovene om arve- bo- og gaveafgift.

Bue Skammelsen har været jurist siden 1980. Han var i en årrække i den centrale skatteforvaltning beskæftiget med principielle sager og klagesager om arve-, bo- og gaveafgift. Erfaringerne derfra er bragt ind i bogen om emnet og er grundlaget for dens systematik.

Bue Skammelsen har som advokat (deponeret) drevet almen praksis. Han har møderet for Landsret.

Bue Skammelsen blev i 2010 tillige cand.theol.