Caroline Adolphsen har siden 2009 været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun har beskæftiget sig med forskellige problemstillinger inden for børnenet og sundhedsret ligesom hun underviser og forsker i familie- og arveret.

Siden 2010 har hun desuden undervist i sundheds- og børneret på landets hospitaler og hos Via University College.

Hun har medvirket på en række rapporter hos Institut for Menneskerettigheder.