Carsten Henrichsen er professor em., dr. jur. ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han er tilknyttet CORA – Center for Offentlig Regulering og Administration, som han har været medstifter og leder af i perioden 2010-2015. Forsknings- og undervisningsmæssigt har han særligt beskæftiget sig med den offentlige forvaltning i krydsfeltet mellem jura (forvaltningsret) og statskundskab (forvaltningslære).

En væsentlig inspiration og drivkraft i forskningen har i mange år været deltagelsen i Selskabet for Fremtidsforskning, herunder som medlem af Forretningsudvalget og lejlighedsvis redaktør af selskabets tidsskrift, Futuriblerne. Derudover er han medstifter af Nordisk Kommunalretligt Forskernetværk. Carsten Henrichsen har været ansat ved Københavns Universitet siden 1975 og har fratrådt sin stilling med udgangen af marts 2017, hvor han er overgået til en position som emeritus med fortsat tilknytning til centret.