Carsten Munk-Hansen er medlem af redaktionskommité for Miljøretlige Afgørelser og Domme .

Carsten Munk-Hansen er professor, ph.d. ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet og formand for Planklagenævnet, Viborg.

Carsten Munk-Hansen er medlem af MAD's redaktionskommité. Han har udgivet et antal bøger og nogle få artikler i Ugeskrift for Retsvæsen.

Carsten Munk-Hansen interesserer sig for obligationsret, retsteori og visse miljøretlige emner, hvilket også præger forfatterskabet, herunder med flere fremstillinger om fast ejendom.