Casper har skrevet en lang række artikler, som er offentliggjort i Karnov Groups tidsskrifter, herunder eksempelvis "Skat Udland" og "Tidsskrift for Skatter og Afgifter".

Casper er ekspert inden for moms og lønsumsafgift og opnåede i 2012 ph.d.-graden ved Aarhus universitet for afhandlingen ”Strukturneutralitet i momssystemet”.

Casper arbejder til dagligt hos KPMG Acor Tax, hvor han bistår såvel national og internationale virksomehder i komplekse moms- og lønsumsafgiftsmæssige problemstillinger. Herudover har Casper stor erfaring med udarbejdelse af et bindende svar og førelse af sager for Landsskatteretten.

Casper er desuden ekstern lektor ved Copenhagen Business School.