Christian Lundblad er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1990 og MBA Henley i 2005 samt certificeret voldgiftsdommer i 2006.

Christian har været retspræsident siden 2008 og adj.prof. fra AAU siden 2013, samt været lektor i civilproces, voldgift og mediation ved CBS.

Christian er desuden formand for bl.a. Indsamlingsnævnet, Dyreforsøgstilsynet og Juridisk Forening i Aalborg.