Advokat Christian Monberg rådgiver nationale og multinationale virksomheder om alle aspekter af konkurrenceregulering.

Christian Monberg har stor erfaring med de konkurrenceretlige aspekter i forbindelse med strukturering og gennemførelse af M&A-transaktioner, herunder fusionskontrol, governance mekanismer og clean team strukturer.

Ud over sin konkurrenceretlige praksis har Christian Monberg omfattende viden om grundlovsmæssige spørgsmål, offentligretlige forhold og regulatoriske processer og rådgiver bl.a. om særlige lovgivningsmæssige processer eller problemstillinger.

Christian Monberg underviser desuden i Konkurrence- og Markedsføringsret på Københavns Universitet.