Med sine mange års arbejde i Justitsministeriets, Transportministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets departementer har Christian Østrup en meget stor viden om de juridiske discipliner, der er relevante for et ministerium og andre offentlige myndigheder. Det drejer sig navnlig om forvaltningsret, hjemmelsspørgsmål, forfatningsret, offentlighedslov samt lovgivningen på Miljø- og Fødevareministeriets samt Transportministeriets område.

Christian Østrup har også et indgående kendskab til lovgivningsproceduren og stor erfaring med forberedelse, udarbejdelse og gennemførelse af lovforslag og administrative forskrifter (bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger).

Christian er medforfatter til bogen Loven – Om udarbejdelse af lovforslag (Djøf, 2002), der indeholder en gennemgang af lovgivningsproceduren.

Christian Østrup er lektor i EU-ret på Københavns Universitet og afholder en række efteruddannelseskurser om arbejdet med lovforslag og administrative forskrifter.

Derudover er Christian medlem af redaktionskomitéen for Karnovs Teknik & Miljø-modul.