Claus Juel Hansen beskæftiger sig primært med retssager og voldgiftssager inden for erhvervsretten samt arbejds- og ansættelsesret.

Claus Juel Hansen blev partner i 1997 og var Managing Partner i Kromann Reumert fra 2011-2013.

Claus Juel Hansen har gennem årene håndteret en række betydelige rets- og voldgiftssager, herunder bl.a. vedrørende komplekse erhvervsretlige problemstillinger, sager vedrørende ledelsesansvar og professionelt ansvar, sager vedrørende ansættelsesret samt sager i krydsfeltet mellem selskabsret, virksomhedsoverdragelser og ansættelsesret.