Cliff Kristoffersen har været en del af Karnovs forfattergruppe på området for moms og afgifter siden midten af 00’erne.

Cliff Kristoffersen er partner i Deloittes gruppe for indirekte skatter og har mere end 14 års erfaring med rådgivning om danske og internationale virksomheders moms- og afgiftsforhold. Inden ansættelsen hos Deloitte var han fuldmægtig i SKAT. Gennem hele karrieren har han fokuseret særligt på moms og lønsumsafgift i relation til finansielle ydelser.

Ud over at være leder for et team i Deloitte, der har samme fokusområde som Cliff Kristoffersen, driver han også Deloittes nordiske samarbejde om momsrådgivning til FSI-kunder. Han har desuden stor erfaring med koordinering af internationale projekter.

Cliff Kristoffersen har et stort netværk og kendskab til både den forretningsmæssige og lovtekniske udvikling.

Derudover er han medlem af DVCAs skatteudvalg og af DIs momsarbejdsgruppe.