Daniel arbejder som skatteprojektleder hos Justitia. Her er han ansvarlig for Justitias fokusområde "Retssikkerhed på skatteområdet". Han er assisterende redaktør på Karnovs Lovsamling på skatte- og afgiftsområdet.

Daniel er uddannet jurist og har tidligere været ansat som specialkonsulent i skatteministeriets departement, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med moms, afgifter og told. Daniel er desuden ekstern lektor på både SDU, KU og CBS, hvor han underviser i henholdsvis forvaltningsret, forfatningsret, skatteret og momsret.

Daniel har udgivet flere artikler indenfor skatteområdet.