David Knobel er advokat hos Kammeradvokaten, hvor han rådgiver offentlige myndigheder om EU-retlige og internationale problemstillinger og bistår ved førelsen af retssager ved danske domstole og EU-Domstolen. David har derudover stor erfaring med førelse af retssager på det skatte- og afgiftsretlige område.