Retsassessor Dennis Asanovski er fagredaktør for fogedret på "Fuldmægtigen" og har beskæftiget sig med fogedret stort set uafbrudt siden sin ansættelse ved Danmark Domstole i 2010.

Inden sin ansættelse ved Danmarks Domstole har Dennis Asanovski været ansat i Flygtningenævnet, og har under sin ansættelse ved Danmarks Domstole undervist eksternt i fogedret.