Dimitri Weil er chefkonsulent i Toldstyrelsen, hvor hans vigtigste arbejdsområde er myndighedernes kontrolbeføjelser i toldlovgivningen.

I 2010 fik Dimitri Weil ph.d.-graden for sin afhandling "Toldret og retssikkerhed" (udgivet i 2011). Han er også forfatter til bogen "Forvaltningsretten i hovedtræk".

Ved siden af sit arbejde i Toldstyrelsen underviser Dimitri Weil på Københavns Universitet i fagene Forvaltningsret samt Retssystemet og juridisk metode.