Emilie Marie Wilson Ramstad har medvirket til at opdatere 3. udgave af Karnovs Folkeret Kompendium.

Emilie Marie Wilson Ramstad er ansat som jurist hos Borgerrådgiveren i Københavns Kommune, hvor hun behandler klager over sagsbehandling og borgerbetjening i Københavns Kommune. I forbindelse med dette arbejde underviser hun kommunens medarbejdere i forvaltningsretlige emner.

Inden ansættelsen hos Borgerrådgiveren arbejdede hun i retshjælpskonotret Borgerretshjælpen som projektleder for projektet Opsøgende juridisk oplysning og rådgivning.