Advokat Eva Nødskov Aaen er partner i Patrade A/S og Patrade Legal ApS. Hun har mange års erfaring med immaterialret og kontraktret.

Eva Aaen Skovbo har en ph.d. grad i ophavsret, og har undervist i immaterialret og formueret på Aarhus Universitet i flere år.

Hun er forfatter til flere artikler om immaterialretlige emner og foredrags- og oplægsholder ved kurser om samme. Hun er hyppig deltager ved internationale immaterialretlige konferencer og sidder i bestyrelsen for LES Scandinavia.

Eva Aaen Skovbo fungerer som censor ved de juridiske uddannelser.