Finn Schwarz, der er managing partner og partner i ansættelsesretsafdelingen i Advokatfirmaet Horten, har ført sager om ansættelsesret og om arbejdsskader på vegne af arbejdsgivere, kommuner og ansvarsforsikringsselskaber.

Han har virket som voldgiftsdommer i adskillige voldgiftssager, bl.a. vedrørende ansættelsesretlige tvister.

Finn er forfatter til en række ansættelsesretlige fremstillinger om direktører, ansættelsesklausuler, arbejdsskader, forskelsbehandlingsloven og skandinavisk ansættelsesret.