Georg Lett er advokat og arbejder med international voldgift, erstatnings- og forsikringsret.

Georg Lett har ført omkring 50 sager ved Højesteret og et større antal ved de øvrige instanser.

Han har tilligere mødt for EU-domstolen både i direkte sager og præjudicielle sager, samt for voldgiftspaneler i ind- og udland, og derunder virket som voldgiftsdommer. Han var i 2006-2015 medlem af ICC's Internationale Voldgiftsdomstol i Paris og har været medlem af ICC Commission on Arbitration siden 2006.