Advokat Håkun Djurhuus er forfatter til en række Karnov udgivelser herunder Erhvervsstrafferet, Procesdokumenter i civile sager samt leverandør til Karnovs Erhvervsjura.

Håkun Djurhuus er højt specialiseret i miljøret, offentlig ret, procedure og entrepriseret.

Han har senest været formand for Regeringens Ekspropriationsudvalg og har tidligere været ministerudpeget medlem af Miljøministerens ekspertpanel til forenkling af miljølovgivningen. Herudover er han mangeårigt medlem af Energiklagenævnet.

Han er flerårigt medlem af Advokatsamfundets Procesretsudvalg, DI’s Miljøudvalg og medlem af bestyrelsen for Danske Miljøadvokater, og har i mange år haft en omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhed indenfor sine specialer.