Hanne M. Christensen er chefkonsulent i Skatteministeriet, hvor hendes primære arbejdsopgave er kontrol- og straffebestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen. I den forbindelse har Hanne deltaget i hele processen med udarbejdelse og fremsættelse af lovforslag om en ny skattekontrollov, der sammen med en ny skatteindberetningslov skal erstatte den eksisterende skattekontrollov fra 1. januar 2019.

Hanne har tidligere været selvstændig advokat og undervist på Københavns Universitet i strafferet og proces i mange år. I dag underviser Hanne i skattestrafferet på Masteruddannelsen i Skat på CBS.