Hanne Søndergaard Birkmose blev ph.d. ved Aarhus School of Business i 2003 på baggrund af en afhandling om konkurrence mellem retssystemer inden for selskabsretten. I 2016 blev hun udnævnt til professor i retsvidenskab ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Hendes forskningsområder omfatter selskabsret, herunder international selskabsret og EU selskabsret, Corporate Governance, UCITS, og alternative investeringsfonde. Hun har en lang række publikationer inden for disse områder i såvel nationale som international tidskrifter og redigerede antologier. Hun er medforfatter til bøger om investeringsforeninger og alternative investeringsfonde, og hun har tidligere været beskæftiget inden for dette område.

Senest har hun særligt beskæftiget sig med aktivt ejerskab og institutionelle investorer. I 2014 modtog hun en bevilling fra FSE til et treårigt forskningsprojekt om aktionærers pligter, og hun har siden været redaktør på to antologier om aktionærers pligter.