Hans Henrik Bonde Eriksen har siden 1998 været ekstern lektor i skatteret på polit-studiet. Han er tilknyttet uddannelsen Master i Skat som underviser i forvaltningsretlige emner samt skatteforvaltningsretlige emner.

Hans Henrik Bonde Eriksen har kommenteret skattestyrelsesloven og skatteforvaltningsloven - også via lovkommentarer udgivet på DJØFs forlag. Han er forfatter til Skatteprocessen, DJØF og Skatte- og afgiftsprocessen DJØF.

Han har været ansat i Landsskatteretten fra 1992-1999. Siden har han været rådgiver bredt inden for skatteretlige emner, dels som partner i KPMG 2001-2014, dels som partner i EY 2014-2017 og nu som Equity Partner i Deloitte siden marts 2018.

Derudover har Hans Henrik Bonde Eriksen skrevet en række artikler i forskellige tidsskrifter inden for skatteområdet.

Hans Henrik Bonde Eriksen er rådgiver for en række velhavende familier - og arbejder udover processuelt også med generationsskifte, strukturplanlægning og fra-og tilflytninger.