Hans Henrik Edlund er professor, lic. jur. ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet

.

Hans Henrik Edlund har siden 2008 været redaktør for den boligretlige del af Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Hans forskningsområde er især obligationsret og fast ejendom, og han har medvirket til en række forskellige bøger indenfor disse områder samt forfattet et større antal artikler og kommenteret en række love i Karnovs lovsamling.