Hans Lykke Hansen er tidligere partner og i dag senioradvokat hos advokatfirmaet VILTOFT.

I mere end 35 år har han rådgivet kommuner, regioner, energiselskaber, boligselskaber, arkitekt- og ingeniørfirmaer inden for entreprise og udbudsret. Rådgivningen har bl.a. omfattet planlægning af udbudsforretning, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemgang af tilbud, deltagelse i kontraktforhandlinger og udarbejdelse af endelige kontraktdokumenter.

Hans har ført utallige rets- og voldgiftssager for Landsret, Højesteret og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt ført sager for Klagenævnet for Udbud, og i tillæg hertil har han virket som ad hoc voldgiftsdommer i mange sager.

Hans sidder i bestyrelsen for bl.a. Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Wohlert Arkitekter.

Hans har desuden undervist i entrepriseret og udbudsret for udbydere af juridiske kurser, og han er medforfatter til bogen "ABR 89".