Hans Viggo Godsk Pedersen er professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Han beskæftiger sig ret bredt med juridiske emner, navnlig Familie- og arveret samt en række formueretlige emner, kontraktsret, kaution og pant.