Helle Bødker Madsen er professor på Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Helle Bødker Madsen har mange års erfaring med for sundheds- og psykiatriret og har skrevet bogværker, herunder lærebøger samt tidsskriftartikler.

Helle Bødker Madsen underviser i emnerne på kandidatuddannelsen ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og på eksterne kurser, herunder videreuddannelseskurser.

Hun har endvidere mange års erfaring som specialist på sundhedslovene og var redaktør på daværende SundhedsKarnov.