Helle Porsfelt har siden 2015 været medejer af Hejm Vilsgaard Advokater.

Helle Porsfelt har mange års erfaring som skatterådgiver inden for alle områder af skatteretten fra advokat- og revisionsbranchen. Før det har hun en fortid hos SKAT. Hun fører løbende mange skattesager ved skatteankenævn, Landsskatteretten samt sager ved domstolene.

Helle Porsfelt er forfatter til Ejendomsbeskatning – afskrivning og afståelse i praksis og en række skattefaglige artikler i Karnovs tidsskrifter. Hun har siden 2002 været medforfatter til Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger om skatteretlige emner.

Helle Porsfelt underviser i forskellige sammenhænge om skattemæssige forhold.