Henrik Barner Christiansen er statsautoriseret revisor og partner i KPMG. Her betjener han en række kunder, særligt inden for den finansielle sektor, med revision og rådgivning om bl.a. regulatoriske forhold, kapitaldækning mv. Han har endvidere fokus på ledelse og styring af firmaets kvalitet- og risk management. Henrik Barner Christiansens ekspertise og erfaring omfatter bl.a. kunder med internationale forhold, herunder virksomheder med datterselskaber i udlandet eller virksomheder, som indgår i udenlandske koncerner.

Henrik Barner Christiansen har endvidere fungeret som syn- og skønsmand i en række sager udmeldt af retten. Ligeledes har han i en periode på tre år gennem en af de finansielle kriser været udstationeret som specialkonsulent i Finanstilsynet.

Henrik Barner Christiansen er certificeret til at påtegne finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder såvel som kreditinstitutter, herunder banker.

Henrik Barner Christiansen er medforfatter til bogen Pengeinstitutter i Danmark - virksomhed og regulering, hvor han har bidraget med at skrive afsnittene om revision og regnskab.