Henrik Karl Nielsen er advokat. Han har siden 1997 haft bestalling og møderet for landsret 1997 samt møderet for Højesteret siden 2002.

Henrik Karl Nielsen arbejder fortrinsvis med kollektiv og individuel arbejdsret og foreningsret for en række faglige organisationer, brancheforeninger og private virksomheder.

Henrik Karl Nielsen påtager sig desuden hverv som forsvarer i straffesager.

Henrik Karl Nielsen er forfatter til en række bøger og artikler inden for arbejds- og ansættelsesret, international menneskeretsbestyttelse og procesret.