Henrik Kure er advokat og partner hos Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith, hvor han navnlig rådgiver penge- og realkreditinstitutter, pensionskasser og private equity-fonde inden for alle aspekter af bank- og finansieringsret. Henrik Kure har særlig erfaring med akkvisitionsfinansiering samt pensionskassers alternative investeringer inden for kreditområdet.

Henrik har udgivet en bog om finansieringsret, som er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. Bogen anvendes bl.a. i undervisningen i finansieringsret på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Copenhagen Business School.

Han har herudover skrevet en række artikler i juridiske tidsskrifter om bank- og finansieringsretlige emner og er tillige forfatter til flere kompendier inden for blandt andet formueret, skatteret, EU-ret og forvaltningsret.