Henrik Steffensen er partner i PwC og leder af PwC Danmark’s faglige afdeling – Accounting Advisory Services.

Henrik Steffensen har tidligere været ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (1993-2000) med ansvar for regnskabsområdet.

Henrik Steffensen har faglige specialer inden for årsregnskabsloven, internationale regnskabsstandarder, selskabsret, bogføringsloven, fondslovgivningen og regnskabsregler for offentlige institutioner. Endvidere indenfor køb og salg af virksomheder.

Henrik Steffensen er medlem af FSR’s selskabsretslige udvalg og bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Selskabsret. Henrik er også repræsenteret i Regnskabsrådet, der er Erhvervsstyrelsens rådgivende udvalg vedrørende regnskabsregulering.