Henrik Steffensen er partner i PwC og leder af PwC Danmark’s faglige afdeling – Assurance & Accounting Services.

Henrik Steffensen har tidligere været ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (1993-2000) med ansvar for regnskabsområdet.

Henrik Steffensen har faglige specialer inden for årsregnskabsloven, internationale regnskabsstandarder, selskabsret, bogføringsloven, fondslovgivningen og regnskabsregler for offentlige institutioner.

Henrik Steffensen er medlem af FSR’s selskabsretslige udvalg og bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Selskabsret.