Holger Rosendal er chefjurist i Danske Medier, der er brancheorganisation for de private danske medier, herunder dagblade, lokalradioer og internetmedier. Holger Rosendal rådgiver om mediejura og ophavsret og indgår i Danske Mediers arbejde med politiske interessevaretagelse.

Holger Rosendal har undervist i mediejura på Syddansk Universitets og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og fungeret som censor på journalistuddannelserne.

Holger Rosendal kommenterer medieansvarsloven på Karnovs Lovsamling.