Jacob Brandt har siden 2004 rådgivet primært myndigheder og virksomheder om alt fra spørgsmål inden for forsyning, miljø- og naturbeskyttelse ved bl.a. myndighedsbehandling til plan- og byggeretlige spørgsmål i forbindelse med eksempelvis by- og projektudvikling, og han er derfor dybt specialiseret inden for områderne. Derudover bistår Jacob myndigheder og virksomheder i alle former for sagsbehandling i forbindelse med administrationsgrundlag, godkendelser, tilladelser, påbud mv., samt klage- og retssager. Jacob bistår endvidere myndigheder med gennemførelsen af uafhængige advokatundersøgelser. Jacob beskæftiger sig som et integreret element i sagerne ofte med kommunal- og forvaltningsretlige forhold, og han har et sjældent overblik over samspillet i en meget kompleks regulering.

Jacob underviser hos en række kursusudbydere, herunder DAKOFA og EnviNa, ligesom han ofte deler sin viden ved oplæg på konferencer, seminarer og gå-hjem-møder hos eksempelvis ATV Jord & Grundvand.

Jacob varetager en række hverv og faglige poster, som sikrer ham en særlig indsigt i en række brancher:

  • Formand for DAKOFAs netværk for affaldsjura
  • Bestyrelsesmedlem i ATV-fonden for jord & grundvand
  • Medredaktør på Tidsskrift for miljø hos DJØFs forlag
  • Ansvarlig for udgivelsen af Miljøret, 9. udgave, på Karnovs Forlag
  • Hovedredaktør for Teknik- og Miljø-modulet på Karnovs online platform
  • Hovedredaktør for MAD – Miljøretlige Afgørelser og Domme på Karnovs Forlag