Jacob Brandt har beskæftiget sig med miljøretten i en lang årrække og har i den forbindelse varetaget en række sager, der har haft stor betydning for både klienter, samfundsforhold og den politiske udvikling på området.

Fra sin tid i Miljøministeriet og gennem sin mangeårige rådgivning af særligt offentlige klienter har Jacob opnået indgående kendskab til problemstillinger udover de rent juridiske inden for feltet, og han bliver derfor af klienter ofte brugt som strategisk sparringspartner. Han rådgiver primært offentlige myndigheder og virksomheder om alt fra forsyning, miljø- og naturbeskyttelse ved bl.a. myndighedsbehandling af bygge- og anlægsprojekter, herunder nogle af landets største infrastrukturprojekter, til plan- og byggeretlige spørgsmål i forbindelse med by- og projektudvikling. Jacob beskæftiger sig som et integreret element i sagerne ofte med kommunal- og forvaltningsretlige forhold, og han har et sjældent overblik over en meget kompleks regulering.

Derudover har Jacob gennem sit formandskab for Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg, sin bestyrelsespost i ATV-fonden for jord & grundvand samt sit formandskab for netværk for affaldsjura og deltagelse i Teknisk Råd i DAKOFA en stærk tværfaglig indsigt i disse sektorers udvikling og forhold.

Jacob er forfatter til bogen Miljøret og redaktør af Teknik & Miljø online.