Chefkonsulent Jacob Christian Bertram, der skriver kommentarerne i Karnovs Lovsamling til jagt- og vildtforvaltningsloven, er ansat i Miljøstyrelsen, hvor han beskæftiger sig med juridiske opgaver på naturbeskyttelsesområdet.

Det har især omfattet især artsbeskyttelse og jagt- og vildtforvaltning samt i dag skovloven. I den forbindelse varetager han primært lovgivningsarbejde, lovfortolkning og sagsbehandling.

Sammesteds har han gennem tre år desuden arbejdet med spildevandslovgivningen og været projektleder på Miljøstyrelsens vejledning fra 2018 herom.

Tidligere har har han været ansat i Forsvarsministeriet med fokus på offentlig personaleret og i Kulturministeriet med juridisk opgaver inden for kulturbevaringsområdet, i hvilken forbindelse han skrev kommentarer til biblioteksloven i Karnovs Lovsamling

Jacob Christian Bertram har i øvrigt skrevet om decorumkravet for offentligt ansatte i tidsskriftet Justitia.