Specialkonsulent Jacob Christian Bertram, der skriver kommentarerne i Karnovs Lovsamling til jagt- og vildtforvaltningsloven, er ansat i Miljøstyrelsen, hvor han beskæftiger sig med juridiske opgaver på naturbeskyttelsesområdet, især artsbeskyttelse og jagt- og vildtforvaltning. I den forbindelse varetager han primært lovgivningsarbejde, lovfortolkning og sagsbehandling.

Sammesteds har han gennem 3 år desuden arbejdet med spildevandslovgivningen og været projektleder på Miljøstyrelsens store vejledning fra 2018 herom.

Forud herfor har han fra 2000-2005 været ansat i Forsvarsministeriet med fokus på offentlig personaleret og derefter i Kulturministeriet med kulturbevaringsområdet.

Jacob Christian Bertram har skrevet om decorumkravet for offentligt ansatte i tidsskriftet Justitia.