Dekan, professor Jacob Graff Nielsen har forsket og undervist i skatteret ved Københavns Universitet siden 1998.

Jacob Graff Nielsen har en ph.d.-grad fra 2003 på baggrund af afhandlingen "Legalitetskravet ved beskatning".

Jacob Graff Nielsen blev udpeget som professor i skatteret ved Københavns Universitet i 2011 og tiltrådte som dekan for Det Juridiske Fakultet i 2014.