Jacob Pinborg er partner og advokat (H) hos Kammeradvokaten/Advokatformaet Poul Schmith. Jacob rådgiver blandt andet om konkurrence-, udbuds-, tele- og EU-retlige problemstillinger. Han har også ført en række retssager for Højesteret, Landsretterne, Sø- og Handelsretten og EU-Domstolen om de samme spørgsmål.

Endvidere er han certificeret voldgiftsdommer og medlem af Advokatrådets Uddannelsesudvalg, samt medlem af bestyrelsen i Dansk Forening for Konkurrenceret.

Jacob har i mange år skrevet i EU Karnov og har udgivet artikler og undervist i en række fora om de samme emner.