Jacob Sparre Christiansen har i sit ca. 20-årige virke som advokat specialiseret sig i energi- og forsyningsselskabernes retlige rammevilkår.

Jacob Sparre Christiansen har været juridisk rådgiver på mange af de senere års omstruktureringer i den danske forsyningssektor i form af liberalisering af elsektoren, udskillelse af vand-, spildevands-, varme- og affaldsselskaber fra de kommunale forvaltninger, fusioner, køb/salg af forsyningsvirksomheder. Jacob har rådgivet Miljøministeriet forud for vedtagelsen af Vandsektorlov II og har skrevet Vandsektorlov II med kommentarer udgivet af Karnov Group. Rådgivningsområdet omfatter prisreglerne på de enkelte forsyningsområder og førelse af klagesager ved klagenævnene.

Til daglig er Jacob Sparre Christiansen leder af DLA Pipers særlige team med fokus på energi- og forsyningssektoren.