Jakob Hermansen har ansvar for risiko og compliance i praksis: Ligeledes står han for implementering, udførelse, metoder og værdi af indsatsen til organisationen.

Jakob Hermansen har mere end 20 års erfaring med risikostyring, compliance, dansk finanslovgivning, katastrofestyring, projektledelse, kapitalstyring, porteføljestyring, forberedelse og gennemførsel af Finanstilsyns-inspektioner, finansiel revision, it-revision, revisionsudvalg, Solvens II, LEAN, MiFID, SOX, AML, UCITS, SICAF og SIF.